Svolání 20. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice + program