Svolání 16. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice + program