Svolání 12. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice + program