Stanovení minimálního počtu členů OVK v MČ Brno-Černovice pro volby do zastupitelstev krajů