Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v městské části Brno – Černovice