Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v MČ Brno-Černovice pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24.09.2022