Rozhodnutí – prominutí místního poplatku ze psů z důvodu mimořádné události