Rozhodnutí – prodloužení doby trvání stavu nebezpečí