Rozhodnutí o prominutí polatku z pobytu z důvodu mimořádné události