Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události