Přehled žádostí o informace dle zák. 106/1999 Sb. za rok 2017