Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro jmenování do funkce ,,tajemníka úřadu´´ ÚMČ Brno- Jehnice