Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – právník /právnička odboru rozvoje, investic a majetku