Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – kurátor/kurátorka OSPOD