Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2023 právník/právnička odboru rozvoje, investic a majetku