Opatření obecné povahy č. 7/2020 – Změna ÚPmB B1/16-CM – Areál Jaselských kasáren