Opatření obecné povahy č. 1/2022, Změna ÚPmB k.ú. Černá Pole