Odvolání zapisovatele a jmenování nového zapisovatele