Obecně závazná vyhláška č. 29/2020 – používání zábavné pyrotechniky