Obecně závazná vyhláška č. 28/2020, kterou mění a doplňuje OZV č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek