Obecně závazná vyhláška č. 18/2022 o používání zábavní pyrotechniky