Obecně závazná vyhláška č. 17/2022 o podmínkách pořádání veřejnosti přístupných akcí