Obecně závazná vyhláška č. 16/2022, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích