Nařízení č. 6/2022 – prodej zboží nebo nabídka služeb mimo obchodní prostory