Nabídka – prodej pozemku p.č. 513/2, k. ú. Stránice