Mimořádné opatření – provoz vysokých škol, středních škol a konzervatoří, základních a mateřských škol, družin a dalších zařízení