Mimořádné opatření – ochranné prostředky dýchacích cest