Mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN