Konkurzní řízení – ředitel/ka Základní školy a Mateřské školy Brno, náměstí Svornosti 7, příspěvková organizace