Konkurzní řízení – ředitel/ka MŠ Radost, Brno, Michalova 2