Konkurzní řízení – ředitel/ka MŠ Brno, Žižkova 57, p.o.