Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí