Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí v MČ Brno-Černovice pro volby do zastupitelstev krajů