Dražební vyhláška – odročení exekuce – I. Dvořáková