Dražební vyhláška – nemovitost ve vlastnictví města Brna