Dražební vyhláška – Ing. M. Hemzová, Charbulova 36, Brno