Dražební vyhláška – I. Dvořáková, Slámova 27, Brno