Úřední deska

Datum vyvěšeníDatum svěšeníNázev a anotace
13.04.2021 31.05.2021 Mimořádné opatření - obchod a služby [314,33 KB, pdf]
(Ministerstvo zdravotnictví ČR)
13.04.2021 31.05.2021 Mimořádné opatření - školy [244,43 KB, pdf]
(Ministerstvo zdravotnictví ČR)
13.04.2021 31.05.2021 Mimořádné opatření - sociální služby [157,53 KB, pdf]
(Ministerstvo zdravotnictví ČR)
13.04.2021 31.05.2021 Mimořádné opatření - testování žáků [170,07 KB, pdf]
(Ministerstvo zdravotnictví ČR)
13.04.2021 14.05.2021 Obecně závazná vyhláška č. 6/2021 - doba nočního klidu [381,84 KB, pdf]
(MMB)
13.04.2021 14.05.2021 Příloha OZV č. 6/2021 - městské části [370,7 KB, pdf]
(MMB)
13.04.2021 31.05.2021 Změna mimořádného opatření - bod č. 16 [121 KB, pdf]
(Ministerstvo zdravotnictví ČR)
12.04.2021 14.05.2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci - VPS ul. Cornovova 31 [895,37 KB, pdf]
(MMB OD)
12.04.2021 14.05.2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci I/42 Brno-VMO [2,51 MB, pdf]
(KÚ JmK, OD)
12.04.2021 28.04.2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci ul. Charbulova 88 [642,32 KB, pdf]
(MMB OD)
09.04.2021 01.07.2021 Dražební vyhláška - Autodoprava Kosík s.r.o. Brno [106,52 KB, pdf]
(Exekutorský úřad Brno-město)
09.04.2021 26.04.2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na komunikaci ul. Klíčova 5 [809,4 KB, pdf]
(MMB OD)
09.04.2021 30.04.2021 Výběrové řízení - referent sociální péče [416,74 KB, pdf]
(ÚMČ Brno-Tuřany)
09.04.2021 19.04.2021 Výzva k podání přihlášek žadateli o byt - Húskova 8, b.č. 6 [68,73 KB, pdf]
(MČ Brno-Černovice)
08.04.2021 29.04.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Wainerovo n. [38,67 KB, pdf]
(eg.d., a.s.)
08.04.2021 26.04.2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci ul. Zvěřinova [823,33 KB, pdf]
(MMB OD)
07.04.2021 29.04.2021 Dražební vyhláška - TVT BAGS s.r.o. Brno [155,74 KB, pdf]
(Exekutorský úřad Nový Jičín)
07.04.2021 12.05.2021 Informace k vyplnění sčítacích tiskopisů. [649,77 KB, pdf]
(Český statistický úřad)
07.04.2021 31.05.2021 Mimořádné opatření - COVID-19 [364,05 KB, pdf]
(Ministerstvo zdravotnictví ČR)
07.04.2021 31.05.2021 Mimořádné opatření - COVID-19 - lůžková péče [284,35 KB, pdf]
(Ministerstvo zdravotnictví ČR)
07.04.2021 31.05.2021 Mimořádné opatření - COVID-19 - ochrana dýchacích cest [353,89 KB, pdf]
(Ministerstvo zdravotnictví ČR)
07.04.2021 31.08.2021 Mimořádné opatření - COVID-19 - přijímací zkoušky [248,62 KB, pdf]
(Ministerstvo zdravotnictví ČR)
07.04.2021 31.05.2021 Mimořádné opatření - COVID-19 - školy [326,34 KB, pdf]
(Ministerstvo zdravotnictví ČR)
07.04.2021 31.05.2021 Mimořádné opatření - COVID-19 - sociální služby [252,37 KB, pdf]
(Ministerstvo zdravotnictví ČR)
07.04.2021 31.08.2021 Mimořádné opatření - COVID-19 - testování ve školství [243,08 KB, pdf]
(Ministerstvo zdravotnictví ČR)
07.04.2021 31.08.2021 Mimořádné opatření - COVID-19 - testování žáků [300,48 KB, pdf]
(Ministerstvo zdravotnictví ČR)
07.04.2021 28.04.2021 Oznámení o přerušení elektrické energie - ul. Havraní [40,84 KB, pdf]
(eg.d., a.s.)
07.04.2021 23.04.2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu ul. Charbulova [660,51 KB, pdf]
(MMB OD)
07.04.2021 14.05.2021 Výběrové řízení - investiční referent [328,44 KB, pdf]
(ÚMČ Brno-Tuřany)
06.04.2021 23.04.2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci ul. Zvěřinova, ul. Klíčova [3,24 MB, pdf]
(MMB OD)
06.04.2021 23.04.2021 Záměr obce č.j. MMB/0151952/2021/Vich [533,27 KB, pdf]
(MMB MO)
31.03.2021 19.04.2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci VPS Ferrerova 15 [660,57 KB, pdf]
(MMB OD)
31.03.2021 03.05.2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci VPS ul. Krausova 5 [826,25 KB, pdf]
(MMB OD)
31.03.2021 16.04.2021 Výběrové řízení - investiční referent [558 KB, doc]
(ÚMČ Brno-Starý Lískovec)
29.03.2021 29.04.2021 Dražební vyhláška - TVZ BAGS s.r.o. Brno [269,02 KB, pdf]
(Exekutorský úřad Nový Jičín)
29.03.2021 15.04.2021 Výběrové řízení - referent odboru výstavby a územního rozvoje [222,18 KB, pdf]
(ÚMČ Brno-Slatina)
24.03.2021 23.04.2021 Nařízení č. 5/2021 - oblasti ke stání motorových vozidel [385,26 KB, pdf]
(MMB)
24.03.2021 26.04.2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci ul. Churého 16 [843,05 KB, pdf]
(MMB OD)
23.03.2021 30.04.2021 Prodloužení platnosti výjimek z omezení pohybu [198,39 KB, pdf]
(Vláda ČR)
18.03.2021 13.04.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. Tržní a Charbulova [416,85 KB, pdf]
(eg.d., a.s.)
18.03.2021 19.05.2021 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace [53,96 KB, pdf]
(Brněnské komunikace a.s.)
24.02.2021 31.12.2021 Výroční zpráva o poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. za rok 2020 [116,17 KB, pdf]
(MČ Brno-Černovice)
23.02.2021 30.06.2021 Mimořádné opatření - ochrana a prevence šíření COVID-19 [250,45 KB, pdf]
(Ministerstvo zdravotnictví ČR)
17.02.2021 12.05.2021 Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR [1,51 MB, pdf]
(Český statistický úřad)
27.01.2021 26.04.2021 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření [534,71 KB, pdf]
(Ústřední veterinární správa Praha)
27.01.2021 15.04.2021 Výběrové řízení - referent zemědělství a pozemků [18,05 KB, docx]
(ÚMČ Brno-Líšeň)
04.01.2021 31.12.2021 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022-2023 [108,22 KB, pdf]
(MŠ Kneslova 7)
04.01.2021 31.12.2021 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022-2023 [107,73 KB, pdf]
(MŠ Štolcova 21)
04.01.2021 31.12.2021 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022-2023 [110,56 KB, pdf]
(MŠ El. Krásnohorské 15)
04.01.2021 31.12.2021 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na odbobí 2022-2023 [105,97 KB, pdf]
(ZŠ Řehořova 3)