Úřední deska

Datum vyvěšeníDatum svěšeníNázev a anotace
02.12.2021 20.12.2021 Záměr obce č.j. MMB/0631175/2021/Vich [877,32 KB, pdf]
(MMB MO)
01.12.2021 17.12.2021 Návrh rozpočtu na r. 2022 MŠ Kneslova 7 [259,62 KB, pdf]
(MŠ Kneslova 7)
01.12.2021 17.12.2021 Návrh rozpočtu na rok 2021 ZŠ Řehořova 3 [227,09 KB, pdf]
(ZŠ Řehořova 3)
01.12.2021 17.12.2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 MŠ El. Krásnohorské 15 [309,45 KB, pdf]
(MŠ El. Krásnohorské 15)
01.12.2021 17.12.2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 MŠ Štolcova 21 [302,96 KB, pdf]
(MŠ Štolcova 21)
01.12.2021 17.12.2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 ZŠ Kneslova 28 [260,81 KB, pdf]
(ZŠ Kneslova 28)
01.12.2021 17.12.2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2024 MŠ El. Krásnohorské 15 [106,86 KB, pdf]
(MŠ El. Krásnohorské 15)
01.12.2021 17.12.2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2024 MŠ Štolcova 21 [105,49 KB, pdf]
(MŠ Štolcova)
01.12.2021 17.12.2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2024 ZŠ Kneslova 28 [105,99 KB, pdf]
(ZŠ Kneslova 28)
01.12.2021 17.12.2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2024 ZŠ Řehořova 3 [104,51 KB, pdf]
(ZŠ Řehořova 3)
01.12.2021 17.12.2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu r. 2023-2024 MŠ Kneslova 7 [105,16 KB, pdf]
(MŠ Kneslova 7)
01.12.2021 17.12.2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na komunikaci - silnice I. třídy [515,24 KB, pdf]
(KÚ JmK, OD)
30.11.2021 07.01.2022 Výběrové řízení - zapisovatel/ka RMČ, ZMČ - referent/ka bezpečnosti [95,88 KB, pdf]
(ÚMČ Brno-Královo Pole)
30.11.2021 17.12.2021 Záměr obce - pronájem pozemku p.č. 2092/4 [63,01 KB, pdf]
(ÚMČ Brno-Černovice, ODMŽP)
29.11.2021 17.12.2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 [648,1 KB, pdf]
(MČ Brno-Černovice)
29.11.2021 31.12.2021 Usnesení vlády ČR - nouzový stav [131,26 KB, pdf]
(Vláda ČR)
25.11.2021 13.12.2021 Záměr obce č.j. MMB/0617119/2021/Vich [643,13 KB, pdf]
(MMB MO)
24.11.2021 16.12.2021 Výběrové řízení - účetní [175,56 KB, pdf]
(ÚMČ Brno-Černovice)
24.11.2021 13.12.2021 Výběrové řízení - úklid radnice [53,5 KB, doc]
(ÚMČ Brno-Bystrc)
23.11.2021 09.12.2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci ul. V. Kaprálové 5 [593,38 KB, pdf]
(MMB OD)
22.11.2021 31.12.2021 Mimořádné opatření - obchod, služby, akce aj. [432,31 KB, pdf]
(Ministerstvo zdravotnictví ČR)
22.11.2021 31.12.2021 Mimořádné opatření - testování na vir SARS-CoV-2 [220,02 KB, pdf]
(Ministerstvo zdravotnictví ČR)
22.11.2021 31.12.2021 Mimořádné opatření - testování zaměstnanců [224,36 KB, pdf]
(Ministerstvo zdravotnictví ČR)
22.11.2021 08.12.2021 Záměr obce č.j. MMB/0598938/2021/Vich [763,85 KB, pdf]
(MMB MO)
19.11.2021 06.12.2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Tržní, Charbulova a Hladíkova [819,62 KB, pdf]
(MMB OD)
19.11.2021 03.12.2021 Záměr obce na pronájem nebytového prostoru v domě Blatouchová 997/5c, Brno [259,7 KB, pdf]
(ÚMČ Brno-Černovice, BO)
18.11.2021 06.12.2021 Záměr obce pronajmout část pozemku parc. č. 1691/139 v k.ú. Černovice [207,52 KB, pdf]
(ÚMČ Brno-Černovice, ODMŽP)
16.11.2021 06.12.2021 Obecně závazná vyhláška č. 19/2021 Statut města Brna [430,1 KB, pdf]
(MMB)
16.11.2021 03.12.2021 Oznámení o prodloužení termínu výběrového řízení - investiční referent/ka [569,17 KB, pdf]
(ÚMČ Brno-Medlánky)
16.11.2021 03.12.2021 Výběrové řízení - referent/ka správy majetku a administrace veřejných zakázek [2,08 MB, pdf]
(ÚMČ Brno-Medlánky)
15.11.2021 17.12.2021 Výběrové řízení - referát vnitřních věcí [18,72 KB, docx]
(ÚMČ Brno-Líšeň)
11.11.2021 10.12.2021 Výběrové řízení - referent/ka Odboru správy bytového a nebytového fondu [31,02 KB, docx]
(ÚMČ Brno-Královo Pole)
10.11.2021 13.12.2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu na komunikaci - VPS Cornovova 31 [756,29 KB, pdf]
(MMB OD)
08.11.2021 31.12.2021 Mimořádné opatření - zdravotnická zařízení, obchod, služby, sportoviště, trhy aj. [4,25 MB, pdf]
(Ministerstvo zdravotnictví ČR)
04.11.2021 15.12.2021 Veřejná vyhláška - Opakované projednání ÚPmB [304,05 KB, pdf]
(MMB OÚPR)
25.10.2021 31.12.2021 Mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN [328,02 KB, pdf]
(Ministerstvo zdravotnictví ČR)
21.10.2021 23.12.2021 Program pro poskytování dotací - oblast kultura [509,2 KB, pdf]
(MČ Brno-Černovice)
21.10.2021 23.12.2021 Program pro poskytování dotací - oblast sociální péče [518,44 KB, pdf]
(MČ Brno-Černovice)
21.10.2021 23.12.2021 Program pro poskytování dotací - oblast sportu [518,34 KB, pdf]
(MČ Brno-Černovice)
21.10.2021 23.12.2021 Program pro poskytování dotací - oblast životní prostředí [512,55 KB, pdf]
(MČ Brno-Černovice)
24.09.2021 30.09.2022 Podklad pro sestavení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2023-2027 [404,21 KB, pdf]
(MČ Brno-Černovice)
06.09.2021 06.12.2021 Oznámení o odtahu vozidla - M. Král [56,14 KB, pdf]
(Brněnské komunikace a.s.)
30.06.2021 30.06.2022 Závěrečný účet MČ Brno-Černovice za rok 2020 [7,61 MB, pdf]
(MČ Brno-Černovice)
30.06.2021 30.06.2022 Závěrečný účet MČ Brno-Černovice za rok 2020 - pokračování [2,53 MB, pdf]
(MČ Brno-Černovice)
24.05.2021 31.12.2021 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu [116,59 KB, pdf]
(MMB ORF)
24.02.2021 31.12.2021 Výroční zpráva o poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. za rok 2020 [116,17 KB, pdf]
(MČ Brno-Černovice)
04.01.2021 31.12.2021 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022-2023 [108,22 KB, pdf]
(MŠ Kneslova 7)
04.01.2021 31.12.2021 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022-2023 [107,73 KB, pdf]
(MŠ Štolcova 21)
04.01.2021 31.12.2021 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022-2023 [110,56 KB, pdf]
(MŠ El. Krásnohorské 15)
04.01.2021 31.12.2021 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na odbobí 2022-2023 [105,97 KB, pdf]
(ZŠ Řehořova 3)