Urbanistická studie zpracuje vize rozvoje Černovic

Městská část Brno-Černovice se potýká s řadou problémů v územním rozvoji. Jsou dané historicky a přispěl k nim i stávající územní plán, který vymezuje značnou část Černovic jako plochu čistého bydlení, ve kterém chybí občanská vybavenost. Nový územní plán, který by měl platit od roku 2023, přinese nové možnosti výstavby. Proto je dobré být připraven a mít představu, jak by měly Černovice do budoucna vypadat. Prvním krokem k vytvoření vize rozvoje Černovic je zpracování urbanistické studie, pro kterou byl vybrán ateliér Ing. arch. Jury.

Hlavními cíli studie bude:

  • analýza stávajícího stavu,
  • návrh umístění objektů, které v Černovicích chybějí (pošta, hasička, větší obchod, kulturní dům),
  • návrh řešení větších lokalit, pro které nový územní plán stanovuje nové využití – plocha před Mosilanou či pole nad sídlištěm Turgeněvova, které by mělo poskytnout prostor především pro to, co sídlišti nejvíc chybí – parkovací místa a zeleň.

Práce na studii začnou koncem října a budou trvat půl roku, výsledný návrh bude představen veřejnosti na společném setkání začátkem dubna. Počítá se i s tím, že relevantní připomínky, které ze setkání vzejdou, budou do studie zapracovány.