Štolcova

Karel Štolc (1916-1942), důstojník čs. armády a sokolský činovník, popravený nacisty pro účast v odboji skupiny Obrana národa.