Spojka

Podle polohy ulice u železniční tratě, která spojuje hlavní železniční tahy.