Spáčilova

Jan Spáčil – Žeranovský (1857-1905), moravský básník a novinář.