Skřivánčí

Podle původní polohy ulice na okraji zástavby poblíž polí.