Kovácká

Podle starého pojmenování kovářského řemesla.