Kotkova

Josef Kotek (1883-1914), redaktor a odborový pracovník, popravený pro protihabsburský odboj.