Klíčova

Karel Václav Klíč (1841–1926), brněnský malíř a grafik, vynálezce heliogravury.