Havraní

Podle přírodního shromaždiště ptáků havranů poblíž lokality ulice.