Churého

Jan Churý (1901-1942), důstojník čs. armády, popravený nacisty pro účast v odbojové skupině Obrana národa.