Charbulova (úsek Hladíkova – kruháč)

Jan Charbula (1876-1942), sokolský činovník a veřejný pracovník, popravený nacisty s dcerou Vlastou (1905-1942) v Kounicových kolejích v Brně pro účast v odboji.