Telefonní seznam

 Zaměstnanci:


Úsek tajemníka

 • Mgr. Zdeněk Opálka, tel.: 548 129 824, e-mail: opalka.zdenek@cernovice.brno.cz
 • Romana Mlynářová, tel.: 548 129 823, e-mail: sekretarka@cernovice.brno.cz
 • JUDr. Lenka Mozgová, tel.: 548 129 812, e-mail: mozgova.lenka@cernovice.brno.cz

 • Odbor finanční a vnitřních věcí

 • Ing. Pavla Těšíková, tel.: 548 129 834, e-mail: tesikova.pavla@cernovice.brno.cz
 • Ing. Ilona Bekárková, tel.: 548 129 854, e-mail: bekarkova.ilona@cernovice.brno.cz
 • Helena Bohatová, tel.: 548 129 811, e-mail: bohatova.helena@cernovice.brno.cz
 • Zdenka Daňková, tel.: 548 129 835, e-mail: dankova.zdena@cernovice.brno.cz
 • Iveta Růžičková, tel.: 548 129 813, e-mail: ruzickova.iveta@cernovice.brno.cz

 • Odbor výstavby a územního plánování

 • Ing. arch. Hana Kuberová, tel.: 548 129 832, e-mail: kuberova.hana@cernovice.brno.cz
 • Eva Couralová, tel.: 548 129 857, e-mail: couralova.eva@cernovice.brno.cz
 • Renata Fuchsová, tel.: 548 129 833, e-mail: fuchsova.renata@cernovice.brno.cz

 • Odbor dopravy, majetku a životního prostředí

 • Bc. Ján Jirků, tel.: 548 129 861, 606 388 844, e-mail: jirku.jan@cernovice.brno.cz
 • Ing. Bohdan Dlouhý, tel.: 548 129 862, 778 703 049, e-mail: dlouhy.bohdan@cernovice.brno.cz
 • Ing. Miroslava Kučerová PhD., tel.: 548 129 863, 773 768 067, e-mail: kucerova.miroslava@cernovice.brno.cz
 • Milena Nikodemová, tel.: 548 129 864, 725 490 276, e-mail: nikodemova.milena@cernovice.brno.cz

 • Bytový odbor

 • Radomír Křemeček, tel.: 548 129 843, 724 091 680, e-mail: kremecek.radek@cernovice.brno.cz
 • Michaela Čechová, tel.: 548 129 846, e-mail: cechova.michaela@cernovice.brno.cz
 • Zuzana Kocourková, tel.: 548 129 842, e-mail: kocourkova.zuzana@cernovice.brno.cz
 • Ing. Markéta Miškářová, tel.: 548 129 847, 602 565 075, e-mail: miskarova.marketa@cernovice.brno.cz
 • Michal Procházka, tel.: 548 129 844, 606 335 960, e-mail: prochazka.michal@cernovice.brno.cz
 • Tereza Straková, tel.: 548 129 841, e-mail: strakova.tereza@cernovice.brno.cz

 • Odbor sociálních věcí a školství

 • Mgr. Dagmar Soušková, tel.: 548 129 836, e-mail: souskova.dagmar@cernovice.brno.cz
 • Mgr. Andrea Handlířová Rother, tel.: 548 129 852, e-mail: handlirova.andrea@cernovice.brno.cz
 • Mgr. Nicol Mecerodová, tel.: 548 129 830, e-mail: mecerodova.nicol@cernovice.brno.cz
 • Mgr. Zdeněk Okáč, tel.: 548 129 851, e-mail: okac.zdenek@cernovice.brno.cz
 • Mgr. Sabina Valová, tel.: 548 129 830, e-mail: valova.sabina@cernovice.brno.cz